Forsiden

Emner:

 

Familie

 

 

Gården

 

 

Grise

 

 

Køer

 

 

Markbrug

 

 

Maskinsamarbejde

 

Udlejning

Naturplan

 

VVM

Naturplan

- og hensynet til den frie natur og det omgivende samfund

 

Hensynet til den frie natur

Som nabo til den frie natur føler vi en pligt til at give den gode betingelser:

- Vi bevarer de gamle hegn og planter nye.

- Vi har oprenset og vedligeholder de bevaringsværdige vandhuller i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

- Vi har fået genskabt en stor bestand af løvfrøer i flere af vandhullerne, efter at de næsten var forsvundet.

- Vi har kun begrænset jagt på vore marker.

- Markerne er spisekammer for mange vilde dyr.

-Vi værner om en af Nordeuropas største kristtjørne i en af vore skove.

 

Hensynet til det omgivende samfund

Vi er klar over, at et landbrug af og til vil være til gene for andre. Det kan ikke undgås, men vi forsøger at begrænse generne ved at:

- Bruge maskinstation med stor kapacitet til udkørsel af gylle for at begrænse lugtgenerne til få dage.

- Lægge gyllen ud med slanger for at minimere lugtgenerne.

- Tage hensyn til vindretning ved gylleudbringning.

-Have svømmelag på gyllebeholderen for at undgå lugtgener.

- Tage hensyn til den øverige trafik.

- Sørge for at gøre vejene rene efter os.

Vi mener også, vi kan give det øvrige samfund noget.

- Vi fyrer med halm og bidrager dermed til at begrænse CO2- udslippet.

- Vi lukker vore døre op for børn og voksne, så de ved selvsyn kan se, hvordan vi driver et landbrug.

- Vi forsøger at værne om et landskab og en natur, som folk kan nyde at færdes i.

 

 

Vælg gård

Rønhave

 

Villinghøj

 

Vibækgaard

vranglandgaard.dk