Forsiden

Emner:

 

Familie

 

 

Gården

 

 

Grise

 

 

Køer

 

 

Markbrug

 

 

Maskinsamarbejde

 

Udlejning

 

Naturplan

 

VVM

Grise:

Slagtesvinebesætningen

Den er på ca. 2000 dyr, som indkøbes, når de vejer ca. 30 kg og sælges til slagteriet, når vi har haft dem i 93 dage. De vejer da 115 kg. Det giver en årlig produktion på ca. 7400 svin, som slagtes specielt til det europæiske marked. Det samlede husdyrhold er på 272 dyreenheder.

 

Dyrevenligt svinehold

Vi er meget bevidste omkring, at vore grise bliver behandlet på en måde, som tager hensyn til dyrenes velbefindende.

- Slagtesvinene går i stalde med max. 250 dyr pr. stald. Det betyder, at vi kan give dem det optimale klima.

- Inden indsættelse vaskes , desinficeres og opvarmes stalden, for at give grisene en god start.

- For at undgå uønsket smitte skifter vi tøj og støvler, inden vi går ind i staldene.

- Svinene går på spalter efter råd fra både dyrlæge og svineproduktionkonsulent.

- Spalterne er en fordel ved bekæmpelse af bl.a. salmonella

- Arbejdsmiljømæssigt er spalterne et stort plus.

-Vi bruger vådfodring, som er med til at holde støvkoncentrationen på et lavt niveau til fordel for både dyrene og os.

- Fodringen styres af en computer, der sørger for, at grisene kan få det, de kan æde, fem gange i døgnet.

- Foderet indeholder det, der er bedst for dyrene.

- En gang månedeligt har vi besøg af en dyrlæge, som rådgiver os med hensyn til forbyggelse og behandling af svinesygdomme.

- Syge dyr behandles straks og får lov at gå for sig selv, hvis det er bedst for dyret.

- Kan vi se, at dyret lider, bliver det aflivet.

Vælg gård

Rønhave

 

Villinghøj

 

Vibækgaard

vranglandgaard.dk