Forsiden

Emner:

 

Familie

 

 

Gården

 

 

Grise

 

 

Køer

 

 

Markbrug

 

 

Maskinsamarbejde

 

Udlejning

 

Naturplan

 

VVM

 

Markbrug:

 

Bæredygtigt markbrug

Det er vores mål at drive jorden på en måde, så den kan afleveres i lige så god stand, som den er modtaget.

- Vi udnytter kvælstoffet optimalt ved at bringe al gyllen ud om foråret.

- Vi rådfører os med en planteavlskonsulent, inden vi bruger planteværnsmidler. Derved belaster vi miljøet mindst muligt, og samtidig sparer vi omkostninger.

- Vi bruger ikke slam på markene på grund af risikoen for, at tungmetaller og andre uønskede stoffer ødelægger jorden eller ender i grundvandet.

- Vi bruger den mændge kunstgødning, som landbrugsministeriet har fastsat, som værende rigtig på vore jordtyper.

- Markerne bliver pløjet næsten hvert år for at nedsætte ukrudtsbestanden og dermed minimere brugen af planteværnsmidler.

Vælg gård

Rønhave

 

Villinghøj

 

Vibækgaard

vranglandgaard.dk